Privacy Policy

Karhuvalu Oy, Effective from 3. September 2020

Your privacy is important to us. It is Karhuvalu Oy's policy to respect your privacy regarding any information we may collect from you across our website, http://karhuvalu.fi, and other sites we own and operate.

We only ask for personal information when we truly need it to provide a service to you. We collect it by fair and lawful means, with your knowledge and consent. We also let you know why we’re collecting it and how it will be used.

We only retain collected information for as long as necessary to provide you with your requested service. What data we store, we’ll protect within commercially acceptable means to prevent loss and theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, use or modification.

We don’t share any personally identifying information publicly or with third-parties, except when required to by law.

Our website may link to external sites that are not operated by us. Please be aware that we have no control over the content and practices of these sites, and cannot accept responsibility or liability for their respective privacy policies.

You are free to refuse our request for your personal information, with the understanding that we may be unable to provide you with some of your desired services.

Your continued use of our website will be regarded as acceptance of our practices around privacy and personal information. If you have any questions about how we handle user data and personal information, feel free to contact us.

Tietosuojakäytäntö

Karhuvalu Oy, Voimassa alkaen 3. syyskuuta 2020

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Karhuvalu Oy: n käytäntönä on kunnioittaa yksityisyyttäsi kaikissa tiedoissa, joita voimme kerätä sinulta verkkosivustollamme, http://karhuvalu.fi ja muilla sivustoilla. omistamme ja toimimme.

Pyydämme henkilökohtaisia tietoja vain, kun tarvitsemme niitä todella palvelun tarjoamiseksi sinulle. Keräämme sen oikeudenmukaisin ja laillisin keinoin, sinun tietosi ja suostumuksesi. Ilmoitamme sinulle myös, miksi keräämme niitä ja miten sitä käytetään.

Säilytämme kerättyjä tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, jotta voimme tarjota sinulle pyytämäsi palvelun. Tallentamiamme tietoja suojaamme kaupallisesti hyväksyttävillä keinoilla estääksemme menetykset ja varkaudet sekä luvattoman käytön, paljastamisen, kopioinnin, käytön tai muuttamisen.

Emme jaa henkilökohtaisia tunnistetietoja julkisesti tai kolmansien osapuolten kanssa, paitsi lain edellyttämällä tavalla.

Verkkosivustomme saattaa linkittää ulkoisiin sivustoihin, joita emme hallinnoi. Huomaa, että emme voi valvoa näiden sivustojen sisältöä ja käytäntöjä, emmekä voi ottaa vastuuta heidän tietosuojakäytännöistään.

Voit vapaasti kieltäytyä henkilötietojesi pyytämisestä sillä perusteella, että emme välttämättä pysty tarjoamaan sinulle joitain haluamiasi palveluita.

Jatkuvan verkkosivustomme käytön katsotaan hyväksyvän käytäntömme yksityisyyden ja henkilökohtaisten tietojen suhteen. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten käsittelemme käyttäjätietoja ja henkilökohtaisia tietoja, ota rohkeasti yhteyttä meihin.

Terms of Service

Karhuvalu Oy, Effective from 3. September 2020

1. Terms

By accessing the website at http://karhuvalu.fi, you are agreeing to be bound by these terms of service, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this website are protected by applicable copyright and trademark law.

2. Use License

 1. Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on Karhuvalu Oy's website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
  1. modify or copy the materials;
  2. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
  3. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Karhuvalu Oy's website;
  4. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
  5. transfer the materials to another person or "mirror" the materials on any other server.
 2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Karhuvalu Oy at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

 1. The materials on Karhuvalu Oy's website are provided on an 'as is' basis. Karhuvalu Oy makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties including, without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights.
 2. Further, Karhuvalu Oy does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall Karhuvalu Oy or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on Karhuvalu Oy's website, even if Karhuvalu Oy or a Karhuvalu Oy authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Accuracy of materials

The materials appearing on Karhuvalu Oy's website could include technical, typographical, or photographic errors. Karhuvalu Oy does not warrant that any of the materials on its website are accurate, complete or current. Karhuvalu Oy may make changes to the materials contained on its website at any time without notice. However Karhuvalu Oy does not make any commitment to update the materials.

6. Links

Karhuvalu Oy has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Karhuvalu Oy of the site. Use of any such linked website is at the user's own risk.

7. Modifications

Karhuvalu Oy may revise these terms of service for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these terms of service.

8. Governing Law

These terms and conditions are governed by and construed in accordance with the laws of Finland and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts in that State or location.

Käyttöehdot

Karhuvalu Oy, Voimassa alkaen 3. syyskuuta 2020

1. Ehdot

Pääset verkkosivustolle osoitteessa http://karhuvalu.fi , sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, ja hyväksyt, että olet vastuussa kaikkien sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta. Jos et hyväksy mitään näistä ehdoista, sinulla on kielletty käyttö tai pääsy tälle sivustolle. Tämän verkkosivuston materiaalit ovat sovellettavan tekijänoikeus- ja tavaramerkkilain suojaamia.

2. Käytä lisenssiä

 1. Lupa on tilapäisesti ladata yksi kopio materiaaleista (tiedoista tai ohjelmistoista) Karhuvalu Oy: n verkkosivustolta vain henkilökohtaista, ei-kaupallista väliaikaista katselua varten. Tämä on lisenssin myöntäminen, ei omistusoikeuden siirtoa, eikä tämän lisenssin nojalla saa:
  1. muokata tai kopioida materiaaleja;
  2. käyttää materiaalia mihin tahansa kaupalliseen tarkoitukseen tai mihin tahansa julkiseen esitykseen (kaupalliseen tai ei-kaupalliseen);
  3. yrittää purkaa tai kääntää mitään Karhuvalu Oy: n verkkosivustolla olevia ohjelmistoja;
  4. poistaa kaikki tekijänoikeuksien tai muiden omistusten merkinnät materiaaleista; tai
  5. siirtää materiaalit toiselle henkilölle tai "peilata" materiaalit millä tahansa muulla palvelimella.
 2. Tämä lisenssi päättyy automaattisesti, jos rikot jotakin näistä rajoituksista ja Karhuvalu Oy voi irtisanoa sen milloin tahansa. Kun lopetat näiden materiaalien katselun tai tämän käyttöoikeuden päättymisen, sinun on tuhottava kaikki hallussasi olevat ladatut materiaalit joko sähköisessä tai painetussa muodossa.

3. Vastuuvapauslauseke

 1. Karhuvalu Oy: n verkkosivuston materiaalit toimitetaan sellaisenaan. Karhuvalu Oy ei anna suoria tai epäsuoria takuita ja kieltää täten kaikki muut takuut, mukaan lukien rajoituksetta implisiittiset takuut tai kaupankäynnin edellytykset, soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen tai henkisen omaisuuden loukkaamisen tai muut oikeuksien loukkaukset. / li>
 2. Karhuvalu Oy ei myöskään takaa tai esitä mitään vakuutuksia verkkosivustonsa tai muuten tällaisiin materiaaleihin tai muihin sivustoihin linkitettyjen sivustojen materiaalien käytön oikeellisuudesta, todennäköisistä tuloksista tai luotettavuudesta.

4. Rajoitukset

Karhuvalu Oy tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta vahingot tietojen tai voiton menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä), jotka johtuvat materiaalien käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää Karhuvalua Oy: n verkkosivuilla, vaikka Karhuvalu Oy: lle tai Karhuvalu Oy: n valtuutetulle edustajalle olisi ilmoitettu suullisesti tai kirjallisesti vahingon mahdollisuudesta. Koska jotkin lainkäyttöalueet eivät salli oletettujen takuiden tai seuraamuksista johtuvien tai satunnaisten vahinkojen rajoittamista, nämä rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

5. Materiaalien tarkkuus

Karhuvalu Oy: n verkkosivuilla näkyvät materiaalit saattavat sisältää teknisiä, kirjoitus- tai valokuvavirheitä. Karhuvalu Oy ei takaa, että mikään sen verkkosivuston materiaaleista on paikkansapitävää, täydellistä tai ajantasaista. Karhuvalu Oy voi tehdä muutoksia verkkosivustonsa materiaaleihin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Karhuvalu Oy ei kuitenkaan sitoudu päivittämään materiaaleja.

6. Linkit

Karhuvalu Oy ei ole tarkistanut kaikkia verkkosivustoonsa linkitettyjä sivustoja eikä ole vastuussa linkitetyn sivuston sisällöstä. Linkin lisääminen ei tarkoita sitä, että Karhuvalu Oy olisi hyväksynyt sivuston. Tällaisen linkitetyn verkkosivuston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

7. Muutokset

Karhuvalu Oy voi tarkistaa verkkosivustonsa nämä käyttöehdot milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt, että sitoudut näiden palveluehtojen nykyiseen versioon.

8. Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Suomen lakien mukaisesti, ja alistat peruuttamattomasti kyseisen valtion tai sijaintipaikan tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.